8.30 + Dziadkowie i cała rodzina Krzemińskich
10.00 + Teresa Wiśniewska oraz Józef i Irena Karpińscy
12.00 ODPUST KU CZCI ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW
16.00 + Rodzina Bereszczyńskich i Kamińskich oraz Wanda i Józef Kaim