8.30 + Stanisława Kazula (15 rocz.)
10.00 + Rodzice Teresa i Stanisław Krzemińscy, Marek Krzemiński – od Zdzisława z rodziną
12.00 Suma odpustowa za Parafian
16.00 + Józef Borucki (2 rocz.)