8.30 + Rodzice Jan i Marianna oraz Brat Andrzej Krupińscy, Stanisław Rosiak
10.00 + Stefan Wiśniewski w 34 rocz. śm.
10.00 + Stanisław Figat
12.00 UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO
16.00 + Henryk, Antonina i Henryk Majczyk