8.30 + Jan i Marianna Krysińscy, Stanisław Rosiak
10.00 + Stefan Wiśniewski
10.00 + Bogumiła Kleniewska (9 rocz.)
12.00 O błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Słomkowa
16.00 + Henryk, Antonina i Henryk Majczyk