8.30 + Paweł (15 rocz.) i Alina Szczepańscy
10.00 + Marianna Wiączek w rocz. śm.
12.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
16.00 + Marek Ryziński (7 rocz.), Waldemar i Krystyna Ryzińscy, Zofia Woźniak