8.30 + Honorata Rudowska (1 rocz.)
8.30 + Henryk Całka (1 rocz.)
10.00 + Marianna Wiączek
12.00 O błogosławieństwo Boże dla Józefa i Marianny Korzeniewskich w 50 rocznicę ślubu
16.00 + Barbara, Władysław, Bogdan Tolak