8.30 + Rodzice Regina i Zygmunt Sulkowscy, Lucjan Sulkowski
10.00 + Longina i Włodzimierz Kolasińscy
10.00 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
12.00 Za Parafian
12.00 + Rodzice Czesław i Elżbieta Ciećwierz
16.00 + Jadwiga Krupińska (4 rocz.)