8.30 + Stefan Kaźmierowski, rodzice Lewandowscy, teściowie Kaźmierowscy
10.00 + Teresa Jeż w 7 rocznicę śmierci
12.00 za Parafian
12.00 + Rodzice Elżbieta i Czesław Ciećwierz
16.00