8.30 + Jarosław, Zbigniew i Wojciech Michalscy
8.30 + Jadwiga, Alina i Paweł Szczepańscy
10.00 + Tadeusz Grochowalski
12.00 DOŻYNKI PARAFIALNE
16.00 + Lucyna (1 rocz.) i Roman Woźniak (20 rocz.)