8.30 + Stanisława Kazula
8.30 + Stefania i Stanisław Lewandowscy, Stefan Kaźmierowski, Zygmunt Gradecki
10.00 + Tadeusz Grochowalski (1 rocz.)
12.00 za Parafian
16.00 + Rodzice Bronisława i Kazimierz Jakubowscy, Krystyna i Karol Sulkowscy, Marianna, Tadeusz, Czesław , Jadwiga, Alina, Michał, Zygmunt Jakubowscy, Regina i Henryk Jędrzejak, Dziadkowie Krzemińscy