9.00 + Bronisław, Stefan, Janina Rosiak, Anastazja i Sławomir Wojciechowscy
11.00 w intencji Parafian
16.00 + Zofia i Bolesław Waśniewscy – od córki Aliny z rodziną