8.30 + Marianna Bystroń w 6 rocznicę śmierci – od chrześniaczki
10.00 + Regina, Zygmunt oraz Lucjan Sulkowscy
12.00 DZIĘKCZYNNA ZA TEGOROCZNE PLONY – DOŻYNKI
16.00 + Józef Matczak w 20 rocznicę śmierci