9.00 + Halina, Bronisław, Jan i Ryszard Kowalscy, Jan Kanigowski
11.00 za Parafian
16.00 + Irena Żabowska w 12 rocz. śm.