9.00 + Halina, Bronisław, Jan i Ryszard Kowalscy, Stanisława, Jan i Tadeusz Kanigowscy
11.00 + Krystyna Rosiak (31 rocz.)
16.00 + Teresa Szałańska /p/