9.00 + Gustaw Marcinkowski, teściowie Marcinkowscy i rodzice Bukmakowscy
11.00 Za Parafian
16.00 + Stefan i Czesława Krajewscy