9.00 + Halina i Stanisław Kowalak
11.00 + Seweryna i Wiesław Jankowscy
16.00 + Janina (3 rocz.), Bronisław i Stefan Rosiak, Anastazja i Sławomir Wojciechowscy