9.00 + Czesława, Stanisław Kamińscy, Wanda i Józef Kaim
11.00 + Honorata Rudowska- gregorianka
16.00 + Jan i Marianna Pakulscy