9.00 + Andrzej Maszenda /p/
9.00 + Halina i Leszek Kaźmierowscy, dziadkowie Krupińscy
11.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz, Henryk Bereszczyńscy
16.00 + Rodzice Anastazja i Mieczysław Artuchowscy