8.30 + Rodzice i bracia Nowiccy
10.00 + Franciszka Belewicz – gregorianka
10.00 + Andrzej, Zofia, Maciej Nowak
12.00 Za Parafian
12.00 + Jan Trzciński, Paweł Boroń, Stanisław Gzylewski, Antoni Gapiński
16.00 + Helena i Konrad Brewińscy