8.30 + Jan Siedlich (im.)
8.30 + Stanisław, Henryk i dziadkowie Grzegorzewscy
10.00 + Jan Włodarski
12.00 + Jan Bogucki
16.00 + Tadeusz, Barbara, Jerzy Jarczyńscy, Danuta i Sławomir Lewandowscy