8.30 + Stanisław, Henryk i rodzice
8.30 + Tadeusz, Barbara, Jerzy Jarczyńscy, Danuta i Sławomir Lewandowscy
10.00 + Jan Bogucki
12.00 + Wanda Wiśniewska (im.)
16.00 + Jacek Lewandowski