8.30 + Tadeusz Kocot i dziadkowie Kocot
10.00 + Franciszka Belewicz – gregorianka
10.00 + Władysław Wiciński w 23 rocznicę śmierci
12.00 Suma odpustowa i Jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich Ks. Proboszcza
16.00 + Jarosław ( 17 rocz.) i Karol Śmigielscy – od rodziny