8.30 + Antoni Liberadzki
8.30 + Stefan Wiśniewski i Kazimierz Bidas (dzień ojca)
10.00 + Jarosław (20 rocz.) i Karol Śmigielscy
12.00 + Zofia i Bolesław Waśniewscy
16.00 + Marek Nowakowski