8.30 + Helena i Konrad Brewińscy
8.30 + Władysław Wiciński (24 rocz.)
10.00 + Tadeusz Kocot (14 rocz.) i dziadkowie Kocot
12.00 Suma Odpustowa w intencji Parafian
16.00 + Wanda Dziergowska (im.)