8.30 + Stanisława Kazula
8.30 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Zofii i Pawła Rosiak w 43 rocznicę ślubu
10.00 + Edmund Pikalski
12.00 w intencji Parafian
12.00 + Wiesław (4 rocz.) i Maria Banaszczak, dziadkowie Banaszczak i Walczewscy
16.00 + Jarosław (18 rocz.) i Karol Śmigielscy – od rodziny