17.30 + Adrian Rypiński /p/
18.00 + Ryszard i rodzina Maszenda