17.30 + Jan Kowalczyk (13 rocz.) i rodzice Karpińscy
17.30 + Krystyna Nowakowska /p/
18.00 + Wanda Dziergowska (10 rocz.)
18.00 + Urszula Jankowska /p/