8.30 + Rodzice Mieczysława i Henryk, brat Sławomir Krupińscy, Dziadkowie Krupińscy, Halina Kaźmierowska
8.30 + Zygmunt Domański
10.00 + Marianna Rączka, Józef i rodzina Krzemińskich
12.00 w intencji Parafian
12.00 + Andrzej Przybyliński /p/
16.00 O błogosławieństwo Boże dla Magdaleny i Przemysława Dunal