8.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
10.00 + Rodzice Teresa i Stanisław Krzemińscy, Marek Krzemiński
12.00 + Rodzice Krystyna i Wiesław Rutkowscy
12.00 Za Parafian
16.00 + Edward Łukomski