8.30 + Stefan i Stefania, Mariusz i Stanisław Lewandowscy
8.30 + Kazimierz i Jan Gzylewscy
10.00 + Stanisław i Stanisława Rosiak
12.00 w intencji Parafian
12.00 + Mirosław Durczyk (2 rocz.)
16.00 + Stanisław Rosiak