8.30 + Jacek Lewandowski (imieninowa)
10.00 + Stefan i Marianna Jarkowscy, dziadkowie Dłużniewscy
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Marianna Rączka, Józef i rodzina Krzemińskich