8.30 + Henryka, Jan, Tadeusz Justyńscy
8.30 + Tadeusz, Janina i rodzina Zawłockich
10.00 + Janina i Józef Surmak
12.00 Za Parafian
16.00 + Marek Kłys, rodzina Kłys