8.30 + Rodzice Stanisław i Stanisława Rosiak, Stefan Wiśniewski
8.30 + Stanisław Grzegorzewski
10.00 + Tadeusz, Barbara, Jerzy Jarczyńscy, Danuta i Sławomir Lewandowscy
12.00 + Stanisława Kazula, Stanisław Rosiak
16.00 + Stanisław Rosiak (im.)