8.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
10.00 + Jan Siedlich (2 rocz.)
12.00 + Zofia Bronowska (im.) Genowefa i rodzina Krysiak
12.00 + Marianna Młynarska
16.00 + Ks. Ksawery Artuchowski, dziadkowie Artuchowscy, Józefa Dymek