9.00 + Bogdan Mikołajewski (1 rocz.)
16.50 Droga Krzyżowa
17.30 + Zofia Kuskowska/p/
17.30 + Paweł Mikołajczyk /p/