9.00 + Bogdan Mikołajewski (2 rocz.), rodzina Jarzynka i Mikołajewskich
18.00 + Rodzice i bracia Krysińscy, Aleksander i Marianna Bystroń, Waldemar Krysiński