8.30 + Helena, Łukasz, Anna Szymańscy, Marianna Młynarska
10.00 + Renata i Grzegorz Ciska
12.00 Za zmarłych Parafian