8.30 + Czesława i Feliks Dąbkowscy, dziadkowie Wiśniewscy
8.30 + Stanisława Kazula i Stanisław Rosiak
10.00 + Zofia Traczyk
12.00 w intencji Parafian
12.00 + Tadeusz, Barbara, Jerzy Jarczyńscy, Danuta i Sławomir Lewandowscy
16.00 + Rodzice Krystyna i Wiesław Rutkowscy