8.30 + Rodzice Krystyna i Wiesław Rutkowscy
8.30 + Jadwiga i Józef Strzemieczni
10.00 + Krzysztof, Dariusz, teściowie Mańkowscy, Gustaw Marcinkowski
12.00 + Iwona Surmak (Dzień Matki)
16.00 + Edward Łukomski