8.30 + Marianna Młynarska dla Janiny Jasińskiej w 80 rocz. urodzin
8.30 O błogosławieństwo Boże dla Janiny Jasińskiej w 80 rocz. urodzin
10.00 + Kazimierz i Barbara Krzemińscy
12.00 + Regina, Zygmunt, Lucjan Sulkowscy
16.00 + Eugeniusz i Regina oraz rodzina Wiśniewskich i Joachymowicz