8.30 + Rodzice Kazula, Edward, Hanna, Jadwiga i Ewa
10.00 + Stanisława i Kazimierz Nowak
12.00 + Ryszard, Stefania, Stanisław, Marianna i Jan Łukaszewscy, Anna Jarząbkowska, Władysław Naporowski
16.00 + Teresa Wiśniewska (0 rocz.)