8.30 + Zofia Woźniak i Marek Ryziński
8.00 + Helena Jagielska, Walenty( 22 rocz.) i Zenobia Jagielscy
10.00 + Teresa(8 rocz.) i Zdzisław Wiśniewscy, Jan i Marta Wiśniewscy
12.00 + Waldemar Kurpiasiak
16.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz i Henryk Bereszczyńscy, Czesława i Stanisław Kamińscy