9.00 + Czesław Jasiński (14 rocz.)
18.00 + Teresa Komorowska – gregorianka
18.00 + Rodzice Irena i Adam oraz Dziadkowie Żabowscy