9.00 + Jan Cnotkowski (30 rocz.) – od rodziny
18.00 + Irena i Joanna Wolińskie, rodzina Sobiesiak, Stanisław Woliński