8.30 + Waldemar Wiczyński w 5 rocznicę śmierci
10.00 + Bogdan Kalwasiński w 16 rocznicę śmierci
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Aniela Górecka /p/