17.00 + Mirosław Jeziak /p/
18.00 + Henryk, Marianna i rodzina Siedlichów