9.00 + Anastazja Jakubowska /p/
18.00 + Tadeusz Kozłowski (3 rocz.)
18.00 + Henryk Kobielski (3 rocz.), dziadkowie Fabrykiewicz i Kobielscy