9.00 + Halina, Stanisław i Katarzyna Kowalak
10.30 + Halina i Marian Pawlak, dziadkowie Żółtowscy
12.00 + Irena Przybyłowska /p/
17.30 DROGA KRZYŻOWA
18.00 + Henryk Grzelak /p/
18.00 + Stanisław Rosiak /p/