9.00 + Dariusz Brzeziński
10.30 + Rodzina Bielickich oraz Marek Bielicki w 2 rocznicę śmierci
12.00 + Wincenty Górecki/p/
12.00 + Rodzice Anna i Antoni Zdanowscy i ich rodzeństwo
18.00 + Stanisława (rocz) i Kazimierz oraz rodzina Nowaków