9.00 + Rodzice Jan i Marianna oraz brat Andrzej Krupińscy
10.30 + Jadwiga, Stefan i Zofia Zalewscy
12.00 + Stanisław Opatowski
12.00 + Adam Kowalczyk
18.00 + Łukasz Kończyk, rodzina Kończyk i Pichnerów